Certyfikaty

Certyfikat Jakości ISO 9001:2015

Exclusive Networks Poland已获得ISO 9001:2015证书,确认了网络系统分销领域的高质量服务, w tym technologii o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa.

质量管理体系符合PN-EN ISO 9001:2015要求的证书

该认证还包括WSK(内部控制系统),符合控制具有战略重要性的货物贸易的法规产生的额外要求。. Certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC), działające w ramach międzynarodowej organizacji IQNet (International Quality Network).

IqNetWSK logo

DCC (Distribution Channel Certificate)

分销渠道质量证书 "为IT产品销售提供最高质量的服务" – 计算机经销商新闻 波兰.

Wewnętrzny System Kontroli

WSK to zestaw procedur, 所有从事两用货物贸易的公司都必须尊重这一点. 从管理的角度来看,内部控制系统是保护公司免受行为侵害的工具。, 不遵守这方面的国家营销控制要求和国际义务. System ten jest fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, 波兰政府机构和国际组织制定武器贸易规则和条例, sprzętem wojskowym oraz towarami i technologiami podwójnego zastosowania. 所有这些联系共同作用,以加强国际安全。.

Towary podwójnego zastosowania

Są to towary, które choć zostały przez producenta zaprojektowane do zastosowań cywilnych, mogą zostać wykorzystane przez użytkowników również do celów militarnych, np. w konstrukcji, 制造或研究开发大规模毁灭性武器或现代常规武器. 此类货物的清单由欧共体理事会以条例的形式公布(目前是第428/2009号条例). 这组货物的国际贸易受到《盛博体育》签署国的特别服务部门的额外管制。. Do towarów podwójnego zastosowania z branży IT należą między innymi urządzenia i oprogramowanie realizujące funkcje kryptograficzne.

 Sprzedaż towarów podwójnego zastosowania

在波兰共和国境内进口或转让用于电信或保护两用货物信息的联盟内部进口或转让, podlega monitorowaniu przez organ monitorujący (ABW). Exclusive Networks 波兰作为进口商有义务通知在欧盟境内进口或转让的意图, które powinno zawierać między innymi:

 1. oznaczenie końcowego użytkownika, określenie siedziby i adresu;
 2. 要进口的货物的标识,其描述,数量和价值的确定;
 3. informację o sposobie wykorzystania towaru przez końcowego użytkownika;
 4. określenie kraju końcowego przeznaczenia;
 5. oświadczenie, że osoba fizyczna lub prawna podejmie niezbędne działania, aby towar, o którym mowa w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika.

因此,有必要提供两用货物收货人(经销商)的原始对账单.

AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE TOWARÓW PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona)
 4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. 关于打算进口或转让用于电信或用于保护信息的欧盟内部两用物项的示范声明
  (Dz.U. 2014 poz. 623)

根据上述法律,进口或转让欧盟内部并销售两用货物的贸易商除其他外,必须通知最终用户, że:

 1. 此类货物的贸易受到特别管制,其出口须经适当批准
 2. w przypadku zmiany danych końcowego użytkownika (np. przez odsprzedaż itp.)或使用货物的方法,监测机构(ABW)以及可能的发展部应被告知这一事实, Pracy i Technologii. 

Veracomp jest teraz częścią
Exclusive Networks Group. 

Witaj na naszej nowej stronie!